Autorenbild

Ulrik Becker Nissen

Dr. theol. Ulrik Nissen ist Associate Professor der Theologie an der Universität Aarhus. mehr

Dr. theol. Ulrik Nissen ist Associate Professor der Theologie an der Universität Aarhus.

978-3-525-56347-2.jpg
Mysteries in the Theology of Dietrich Bonhoeffer
  • Kirsten Busch Nielsen  (Hg.),
  • Ulrik Becker Nissen  (Hg.),
  • Christiane Tietz  (Hg.)
17,00 €
978-3-525-53119-8.jpg
»What is Human?«
  • Eve-Marie Becker  (Hg.),
  • Jan Dietrich  (Hg.),
  • Bo Kristian Holm  (Hg.)
ab 89,99 €