Autorenbild

Thor J. Mednick

Dr Thor J. Mednick is an Associate Professor of Art History and Head of Art Museum Practices at... mehr
Dr Thor J. Mednick is an Associate Professor of Art History and Head of Art Museum Practices at the University of Toledo, USA. He specializes in the art of nineteenth-century Scandinavia.
Romantik 2018 Jg. 7, Heft 1
Romantik 2018 Jg. 7, Heft 1
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.),
 • Ilona Pikkanen  (Hg.)
Romantik 2017 Jg. 6 Heft 1
Romantik 2017 Jg. 6 Heft 1
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.),
 • Ilona Pikkanen  (Hg.)
Romantik 2019 Jg. 8, Heft 1
Romantik 2019 Jg. 8, Heft 1
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.),
 • Ilona Pikkanen  (Hg.)
U1_9783737011419.jpg
Romantik 2020 Jg. 9, Heft 1
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.)
U1_9783737014670.jpg
Romantik 2021 Jg. 10, Heft 1
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.)
 Open Access
978-3-7370-0819-8.jpg
Romantik 2017
 • Robert W. Rix  (Hg.),
 • Lis Møller  (Hg.),
 • Karina Lykke Grand  (Hg.),
 • Anna Lena Sandberg  (Hg.),
 • Cian Duffy  (Hg.),
 • Elisabeth Oxfeldt  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Ilona Pikkanen  (Hg.)
978-3-8471-0880-1.jpg
Romantik 2018
 • Robert W. Rix  (Hg.),
 • Lis Møller  (Hg.),
 • Karina Lykke Grand  (Hg.),
 • Anna Lena Sandberg  (Hg.),
 • Cian Duffy  (Hg.),
 • Elisabeth Oxfeldt  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Ilona Pikkanen  (Hg.)
 Open Access
U1_jsor_8-2019.jpg
Romantik 2019
 • Cian Duffy  (Hg.),
 • Karina Lykke Grand  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Lis Møller  (Hg.),
 • Elisabeth Oxfeldt  (Hg.),
 • Ilona Pikkanen  (Hg.),
 • Robert W. Rix  (Hg.),
 • Anna Lena Sandberg  (Hg.)
 Open Access
U1_9783737011419.jpg
Romantik 2020
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Lis Møller  (Hg.),
 • Elisabeth Oxfeldt  (Hg.),
 • Anna Lena Sandberg  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.)
 Open Access
U1_9783737014670.jpg
Romantik 2021
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.)
U1_jsor_11-2022.jpg
Romantik 2022 Jg. 11
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.),
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.)
Romantik 2023 Jg. 12
Romantik 2023 Jg. 12
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.)
 Open Access
U1_9783737016650.jpg
Romantik 2022
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.)
 Open Access
Romantik 2023
Romantik 2023
 • Gísli Magnússon  (Hg.),
 • Benedikt Hjartarson  (Hg.),
 • Kim Simonsen  (Hg.),
 • Thor J. Mednick  (Hg.),
 • Marie-Louise Svane  (Hg.),
 • Marja Lahelma  (Hg.),
 • Sine Krogh  (Hg.)