Autorenbild

Kurt Appel

Prof. Dr. Kurt Appel lehrt Fundamentaltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der... mehr

Prof. Dr. Kurt Appel lehrt Fundamentaltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien. Er ist Sprecher der Forschungsplattform »Religion and Transformation in Contemporary European Society«.

 Open Access
Zeitschrift
978-3-8471-0546-6.jpg
Religious Fundamentalism (J-RaT Jg. 2, Heft 2)
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.),
 • Christian Danz (Hg.),
 • Hans Gerald Hödl (Hg.),
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Rüdiger Lohlker (Hg.),
 • Sigrid Müller (Hg.),
 • Richard Potz (Hg.),
 • Sieglinde K. Rosenberger (Hg.),
 • Hans Schelkshorn (Hg.)
 Open Access
Zeitschrift
Religion in a post-secular world
Religion in a post-secular world
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.),
 • Christian Danz (Hg.),
 • Hans Gerald Hödl (Hg.),
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Rüdiger Lohlker (Hg.),
 • Sigrid Müller (Hg.),
 • Richard Potz (Hg.),
 • Sieglinde K. Rosenberger (Hg.),
 • Hans Schelkshorn (Hg.)
 Open Access
Zeitschrift
978-3-8471-0548-0.jpg
Religion, Transformation and Gender
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.),
 • Christian Danz (Hg.),
 • Hans Gerald Hödl (Hg.),
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Rüdiger Lohlker (Hg.),
 • Sigrid Müller (Hg.),
 • Richard Potz (Hg.),
 • Sieglinde K. Rosenberger (Hg.),
 • Hans Schelkshorn (Hg.)
 Open Access
Zeitschrift
978-3-8471-0547-3.jpg
Religion and Migration
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.),
 • Christian Danz (Hg.),
 • Hans Gerald Hödl (Hg.),
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Rüdiger Lohlker (Hg.),
 • Sigrid Müller (Hg.),
 • Richard Potz (Hg.),
 • Sieglinde K. Rosenberger (Hg.),
 • Hans Schelkshorn (Hg.)
 Open Access
Zeitschrift
978-3-8471-0545-9.jpg
Institutional Responses to Religious Diversity
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.),
 • Christian Danz (Hg.),
 • Hans Gerald Hödl (Hg.),
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Rüdiger Lohlker (Hg.),
 • Sigrid Müller (Hg.),
 • Richard Potz (Hg.),
 • Sieglinde K. Rosenberger (Hg.),
 • Hans Schelkshorn (Hg.)
 Open Access
Zeitschrift
978-3-8471-0546-6.jpg
Religious Fundamentalism
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.),
 • Christian Danz (Hg.),
 • Hans Gerald Hödl (Hg.),
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Rüdiger Lohlker (Hg.),
 • Sigrid Müller (Hg.),
 • Richard Potz (Hg.),
 • Sieglinde K. Rosenberger (Hg.),
 • Hans Schelkshorn (Hg.)
 Open Access
Zeitschrift
978-3-8471-0733-0.jpg
The Crisis of Representation
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.),
 • Christian Danz (Hg.),
 • Hans Gerald Hödl (Hg.),
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Rüdiger Lohlker (Hg.),
 • Sigrid Müller (Hg.),
 • Richard Potz (Hg.),
 • Sieglinde K. Rosenberger (Hg.),
 • Hans Schelkshorn (Hg.),
 • Lukas Pokorny (Hg.),
 • Jakob Helmut Deibl (Hg.)
978-3-8471-0200-7.jpg
Religion in der Moderne
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Christopher Meiller (Hg.),
 • Kurt Appel (Hg.)
ab 37,99 €
978-3-89971-981-9.jpg
Dem Leiden ein Gedächtnis geben
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Johann Baptist Metz (Hg.),
 • Jan-Heiner Tück (Hg.)
ab 59,99 €
978-3-86234-941-8.jpg
Religion in Europa heute
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Christian Danz (Hg.),
 • Richard Potz (Hg.),
 • Sieglinde K. Rosenberger (Hg.),
 • Angelika Walser (Hg.)
ab 39,99 €
978-3-8471-0320-2.jpg
Europa mit oder ohne Religion?
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.),
 • Angelika Walser (Hg.)
ab 39,99 €
978-3-205-78409-8.jpg
Dawkins« Gotteswahn
 • Rudolf Langthaler (Hg.),
 • Kurt Appel (Hg.)
45,00 €
978-3-8471-0507-7.jpg
Europa mit oder ohne Religion? II
 • Kurt Appel (Hg.),
 • Isabella Guanzini (Hg.)
ab 37,99 €