Autorenbild

Peter Widmann

Dr. Peter Widmann ist Koordinator des Projekts »Marburg International Doctorate« an der... mehr

Dr. Peter Widmann ist Koordinator des Projekts »Marburg International Doctorate« an der Philipps-Universität Marburg.

978-3-666-30088-2.jpg
Media and Minorities
  • Georg Ruhrmann  (Hg.),
  • Yasemin Shooman  (Hg.),
  • Peter Widmann  (Hg.)