Autorenbild

Alfons Kenkmann

Dr. Alfons Kenkmann ist Professor für Geschichtsdidaktik an der Universität Leipzig und... mehr

Dr. Alfons Kenkmann ist Professor für Geschichtsdidaktik an der Universität Leipzig und Vorstandsmitglied der »Konferenz für Geschichtsdidaktik«.

Zur Professionalisierung von Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrern
Zur Professionalisierung von...
 • Susanne Popp  (Hg.),
 • Michael Sauer  (Hg.),
 • Bettina Alavi  (Hg.),
 • Marko Demantowsky  (Hg.),
 • Alfons Kenkmann  (Hg.)
65,00 €
978-3-8471-0309-7.jpg
Geschichtslernen in biographischer Perspektive
 • Michael Sauer  (Hg.),
 • Charlotte Bühl-Gramer  (Hg.),
 • Anke John  (Hg.),
 • Marko Demantowsky  (Hg.),
 • Alfons Kenkmann  (Hg.)
ab 49,99 €
978-3-8471-0635-7.jpg
Geschichte im interdisziplinären Diskurs
 • Michael Sauer  (Hg.),
 • Charlotte Bühl-Gramer  (Hg.),
 • Anke John  (Hg.),
 • Astrid Schwabe  (Hg.),
 • Alfons Kenkmann  (Hg.),
 • Christian Kuchler  (Hg.)
ab 49,99 €